FÅGLARÖ

En skärgårdsö i Saxarfjärden

Välkommen

Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.


Nyheter

Fotbollsskolan 2022

Det finns i nuläget 62 anmälda deltagare.

Formulären för anmälningar stängde 2022-05-31.

Läs mer om fotbollsskolan

Inlägget visas till 2022-07-09

Ny layout

Hemsidan har fått en ny layout och ett antal funktionella förändringar.
  • Under "Medlemskonto" i menyn loggar du in med ditt vanliga användarnamn (e-post) samt lösenord precis som tidigare.

  • Som medlem kan du nu själv uppdatera dina telefonnummer efter inloggning till medlemskontot. Eftersom e-postadressen används både som användarnamn och för fakturering av fastighetsägare behöver du dock kontakta registrering@faglarosaxarfjarden.se vid eventuellt önskemål om byte av e-postadress.

  • Hemsidan utnyttjar nu mer av den tillgängliga skärmytan. Meny och innehåll kan också komma att anpassas automatiskt för ökad läsbarhet när du t.ex. växlar mellan stående och liggande läge på en mobil enhet.

Ytterligare förändringar kan förekomma den närmsta tiden. Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till it@faglarosaxarfjarden.se.

Webbansvarig
2022-05-13

Inlägget visas till 2022-08-01

Om Fåglarö

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt klippor och stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.

Kontakt

Kontakt med samfällighetsföreningens styrelse sker lämpligast via e-post:

styrelsen@faglarosaxarfjarden.se


Postadressen till Fåglarö är följande:

Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga

Medlemssidor

Som medlem kan du logga in och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc. Du loggar in under 'Medlemskonto' i menyn. Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö.

Kalendarium

2022-07-03
Styrelsemöte 3 kl. 15.00, med efterföljande samkväm

2022-07-04
Fotbollsskola (4-9 juli), om pandemisituationen tillåter

Läs mer om fotbollsskolan

2022-07-10
Bryggmöte vid vänthuset kl. 11.00

2022-09-12
Styrelsemöte 4 kl. 19.00

2022-09-24
Grovsopor kl. 10.45-12.45

2022-10-01
Arbetsdag för södra ön kl. 13.00

2022-10-08
Gemensam arbetsdag för blocken kl. 10.00

2022-10-20
Årsmöte kl. 18.30

2022-11-06
Vattenavstängning, OBS! Preliminärt datum.

Med reservation för ändringar