FÅGLARÖ

En skärgårdsö i Saxarfjärden

Välkommen

Fåglarö är en skärgårdsö i Österåkers kommun, som så sent som på 1950-talet hade ett levande jordbruk. Idag domineras ön av fritidsboende med skärgårdsinriktning.


Nyheter

Om Fåglarö

Fåglarö har en typisk skärgårdsnatur med en attraktiv blandning av löv- och tallskog, tidigare åkrar och ängar samt klippor och stränder. Ön har stora allmänningar som bidrar till de boendes trevnad och rekreation. Ön har en rik fauna. Fastighetsägarna på ön tar på egen hand eller tillsammans ofta initiativ till uppskattade gemensamma aktiviteter.

Ön trafikeras av Waxholmsbolaget året runt. Närmaste allmänna brygga på fastlandet ligger i Skeppsdal (NO om Åkersberga).

De som äger fastighet på Fåglarö är enligt förrättningsbeslut medlemmar i Fåglarö samfällighetsförening. Samfälligheten har i uppdrag att svara för ångbåtsbryggan, vänthus, förvalta allmänningarna på norra delen av ön, underhålla öns vägsystem och svara för vattenförsörjningen sommartid på öns norra del.

Fåglarö samfällighetsförening har ansvaret för denna hemsida.

Kontakt

Kontakt med samfällighetsföreningens styrelse sker lämpligast via e-post:

styrelsen@faglarosaxarfjarden.se


Postadressen till Fåglarö är följande:

Fåglarö brygga
184 96 Åkersberga

Medlemssidor

Som medlem kan du logga in och ta del av samfällighetens interna information, t ex årsmötesprotokoll, kontaktuppgifter till andra medlemmar etc. Du loggar in under 'Medlemskonto' i menyn. Innan du kan logga in första gången måste du först registrera dig som kontaktperson för fastighet på Fåglarö.

Kalendarium

Med reservation för ändringar