FÅGLARÖ

En skärgårdsö i Saxarfjärden

Medlemsinformation

Här hittar du information för medlemmar. Du behöver vara inloggad för att ta del av det huvudsakliga innehållet.

Styrelsen

Logga in för att ta del av information om styrelsen, eller ta kontakt via e-post:

styrelsen@faglarosaxarfjarden.se

Kontaktuppgifter

Logga in för att ta del av kontaktinformation till medlemmar.

Dokument

Logga in för att ta del av samfällighetens dokument.

Återvinning och miljö

På årsmötet 2010 lämnades information om att sopcontainern vid ångbåtsbryggan under vintern enbart är avsedd för fastboende, men det finns även möjlighet för sommarboende att få sophämtning på vintern. Man tecknar då ett helårsabonnemang (istället för endast sommar) genom att ringa Roslagsvatten (08-54083540) som då kommer att anpassa storleken på containern och antal hämtningar efter hur många på ön som vill ha helårsabonnemang.

OBS! Endast de som betalar för helår får nyttja containern!


Kalendarium

Med reservation för ändringar